Har du en god ide til et udviklingsprojekt på din egen efterskole eller i samarbejde med andre efterskoler, er det muligt at søge tilskud til projekter via den pulje, som Børne- og Undervisningsministeriet årligt bevilger efterskolerne. Det kan f.eks. være til frikøb af lærere og ledere eller til en ekstern konsulent.

Du kan også søge om at få dækket vikarudgifter i op til tre måneder, hvis en lærer eller en leder på skolen ønsker at søge orlov for at undersøge et emne med relevans for andre efterskoler.
Projekterne skal være nytænkende for skoleformen og række ud over skoleudvikling på den enkelte skole. Det er også vigtigt at tænke i, hvordan man vil formidle sine erfaringer til andre efterskoler.

I år prioriterer vi primært ansøgninger inden for følgende områder:

Tilgængelighed på efterskolerne: Opfølgning på foreningens charter for socialt ansvar fra 2016. Her ønsker vi at sætte fokus på efterskolens tilgængelighed i økonomisk, social og kulturel forstand. Det kan både handle om tiltag til rekruttering af nye elever, inklusion af elever med minoritetsbaggrund samt arbejde med at fremme tolerance og interkulturel forståelse.

Bæredygtighed: Udviklingsforsøg inden for det område skal inspirere og understøtte skolernes omlægning til bæredygtig drift samt udvikling af læringsforløb eller andre pædagogiske tiltag. Dette med fokus på at fremme elevernes forståelse af og handlekraft i forhold til bæredygtighed i miljømæssig, økonomisk og social forstand.

Sekundært inden for emner som:

  • Demokratisk dannelse og udvikling af handlekompetencer
  • Digital dannelse og teknologiforståelse
  • Vejledning til ungdomsuddannelse og videre i et karriereperspektiv
  • Trivsel og udvikling af sociale kompetencer
  • Sundhed, motion og ernæring

Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på Efterskoleforeningens hjemmeside.

foreningens hjemmeside kan du også finde en beskrivelse af de spændende projekter, vi har støttet de seneste skoleår, med link til rapporter, inspirationsmateriale mv.

Ansøgningsfristen er rykket til torsdag d. 27. maj. Vi har endnu ikke fået mange ansøgninger, så der er masser af midler i puljen. Alle skoler får svar på ansøgningen inden sommerferien.

Tilskud til kurser
Husk også, at der løbende kan søges om tilskud til kurser/temadage for lærere og ledere på efterskoler. Der kan søges om et fast tilskud pr. deltager pr. time til afholdelse af udgifter til f.eks. oplægsholdere. Der kan søges tilskud til både åbne kurser og kurser alene for skolens egne lærere og ledere.

For yderligere information kontakt:

Karin Skjøth ksk@efterskolerne.dk 3317 9752 vedrørende tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar

Hanne Skøtt 3317 9586 hs@efterskolerne.dk vedrørende tilskud til kurser