De længe ventede midler til dækning af omkostninger til at afvikle superviserede selvtest er på vej ud til skolerne. Midlerne skal først og fremmest dække omkostningerne til supervisorerne, der står for testafviklingen. Beløbet er opgjort på baggrund af elevaktiviteten i 2020, som er de seneste tal, ministeriet har fået oplyst. Der er tale om et engangsbeløb, der dækker hele perioden med selvtest frem til sommerferien.

I orienteringsbrevet fra ministeriet kan man læse, at skolerne ikke skal redegøre for brugen af midlerne, men blot udfylde en tro og love erklæring på, at de er anvendt til formålet.