Styrelsen for IT og læring (STIL) har nu fundet en løsning, så efterskoler kan få udleveret elevernes 8. klasses karakterer i de bundne praktiske/musiske valgfag fra skoleåret 2020/2021 direkte fra STIL. Derved slipper skolerne for at indhente dem ved forældre eller tidligere skole. For nogle efterskoler kommer løsningen lidt sent, men vi håber, at det er en hjælp for mange.

For at overholde kravene til datasikkerhed skal udlevering af de ønskede karakterer foregå ved, at skolerne sender de ønskede elevers cpr-nummer via en sikker webform. Dernæst returnerer STIL karaktererne via den samme kanal.

STIL har sendt en mail til alle efterskoler med vejledning og link til indberetning. Mailen er sendt fra noreply@stil.dk i fredags d. 6. maj over middag.

Har I andre spørgsmål omkring den elektronisk indberetning, kan I skrive til Karakterdatabasens support eller ringe til dem på 70 21 21 54.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tidligere sendt dette informationsbrev til alle skoler vedrørende regler for optagelse på gymnasiale uddannelser ved manglende aflæggelse af 8. klasseprøven i de praktiske/musiske valgfag.