I sidste nummer af Administrativt Nyt inviterede Efterskoleforeningen alle efterskoler til stormøde om inklusions- og specialundervisningstakster på efterskoler.

Foreningen arbejder politisk for, at vi kan få gjort op med de lukkede puljer til specialundervisning på almene efterskoler og specialundervisning (grundtilskud/tillægstakster) på ordblinde- og specialefterskolerne.

På mødet vil sekretariatet bl.a. gennemgå udviklingen i taksterne, siden de lukkede puljer blev indført. Desuden vil bestyrelsen orientere om det politiske arbejde med at få åbnet puljerne.

Der kommer desuden et fagligt oplæg med Jannik Beyer, der er psykolog, udviklingskonsulent og tidligere leder af Videnscenter for Autisme og specialfunktionen autisme / ADHD i Socialstyrelsen. Han har gennem en årrække arbejdet tæt sammen med en række efterskoler og har derfor et indgående kendskab til vores skoler.

Jannik Beyer vil i sit oplæg fortælle om en række konkrete metoder, som kan fremme social tænkning og mestring hos alle vores unge, samtidig med at den sociale robusthed og ”radar” skærpes blandt de mest sårbare.

Mødet afholdes onsdag d. 1. juni 2022 fra kl. 10.00 til 14.00 på Bråskovgård Efterskole.

Det henvender sig primært til forstandere og andre ledere med ansvar for inklusion og specialundervisning. Deltagelse i mødet er gratis.

Læs mere og tilmeld dig her. Detaljeret program og deltagerliste sendes forud for mødet.