Reglerne for håndtering af smitte med COVID- 19 på efterskolerne har ændret sig en smule siden efterskolerne sidst var åbne. På coronahjemmesiden under punktet ”Smittehåndtering blandt elever og medarbejdere” har vi lavet en opdateret gennemgang af, hvordan skolen skal forholde sig ved smitte på skolen. Alle skoler opfordres desuden til at læse ”Håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler m.v.”, hvor retningslinjerne udbygges.

Helt overordnet gælder det, at den smittede elevs nære kontakter skal isoleres og have taget to test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede. For nogle få elever, der har været meget tæt på den smittede elev, kan der være tale om 3 test. Der er ikke krav om, at eleverne sendes hjem til isolation og test, men da det ofte vil være svært at isolere elever på skolen i en længere periode, vil det typisk ske, at eleverne sendes hjem.

Den nye publikation definerer nære kontakter som de elever, den smittede elev er i primærgruppe med og i klasse/på hold med i undervisningen. Derudover kan der være andre nære kontakter med udgangspunkt i den mere generelle definition af nære kontakter (se bilag 2 i publikationen).

Vær opmærksom på, at hvis en elev, der smittes med COVID-19, ikke har været på skolen i de seneste to døgn inden symptomer/testtidspunkt, skal der ikke hjemsendes nære kontakter.

Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
Det er fortsat den kommunale sundhedstjeneste, der skal kontaktes, hvis man har behov for rådgivning i forbindelse med smitte. Vi ved, at den rådgivning, man får hos kommunen, kan variere meget, men det er endnu ikke lykkedes os at få ændret denne ordning. Vi opfordrer derfor alle skoler til at kontakte sundhedstjenesten forud for et smittetilfælde, så I har en god kontakt i kommunen, hvis I får smitte på skolen. I den forbindelse kan I også sikre jer, hvor I kan ringe hen uden for normal åbningstid.

Skolen kan også ringe til Styrelsen for Patientsikkerheds nationale coronahotline på 70 20 02 33, hvis der er brug for rådgivning, og skolen ikke har mulighed for at komme i kontakt med kommunen. De har åbent alle dage mellem 6 og 24. Vi hører dog fra mange skoler, at den rådgivning, man får hos styrelsen, er af meget svingende kvalitet og ikke altid bygger på grundigt kendskab til de retningslinjer, der gælder for efterskolerne.

Skriv til raadgivning@efterskolerne.dk ved spørgsmål. Skriv også gerne en mail, hvis I har en elev/medarbejder med COVID-19, så vi kan få opdateret vores oversigt over smitte på skolen.