Vi har tidligere skrevet om resultatet af de generelle forhandlinger i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2021 på statens område – det såkaldte CFU-forlig - som efterskolelærere og ledere hører ind under.

I forlængelse af dette er forhandlingerne af de enkelte organisationsaftaler også afsluttet nu. Der er ikke meget nyt af relevans for efterskolerne. Resultatet drejer sig primært om lønforbedringer for børnehaveklasseledere på de frie grundskoler og for lærere på frie fagskoler.

Herudover er det aftalt, at der skal kigges på aftalen om aflønning af lærerstuderende i praktik (praktikaftalen), der i en del år ikke har passet til læreruddannelsen.

For så vidt angår lederne var parterne enige om at videreføre den nugældende organisationsaftale uden ændringer.

Resultatet af OK 21 skal nu til afstemning på medarbejdersiden. Heri indgår også arbejdstidsaftalen for lærere, der blev indgået i januar i år, og som – hvis den vedtages – træder i kraft i 2022.