Der er åbent for ansøgninger til En Håndsrækning til efterskoleophold frem til 7. april 2022 for skoleåret 2022/23. Stipendiet finansieres af Egmont Fonden og administreres af Efterskoleforeningen. Stipendiet giver unge fra udsatte familier mulighed for at få dækket en del af egenbetalingen for et efterskoleophold.

Hvem kan søge?
  • Familier bosiddende i Danmark med en årlig husstandsindkomst under 275.000 kr. kan søge om 20.000 kr. i tilskud til egenbetalingen til et efterskoleophold. Det er husstandsindkomsten for 2020, der er grundlaget for beregningen

  • Det er et krav, at der kan dokumenteres særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt hos den unge. Dokumentationen kan f.eks. være en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen

  • Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater til nedsættelse af egenbetalingen på efterskoleopholdet

  • Læs mere, og ansøg her