Brobygning med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne er aflyst for skoleåret 2020/21. Det fremgår af den bekendtgørelse, der blev udstedt d. 4. oktober. Vi har tidligere skrevet om det i denne artikel.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu lagt en række spørgsmål/svar på deres hjemmeside omkring den alternative brobygning. Her fremgår det, at brobygning – i den udstrækning det er praktisk muligt – skal afholdes enten:

  • virtuelt
  • ved fysisk tilstedeværelse på efterskolen eller
  • et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og evt. få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på efterskolen.

Det også præciseret, at det er de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde de alternative brobygningsforløb, der træffer beslutning om, hvordan brobygningen skal foregå. Efterskolerne kan altså ikke beslutte indholdet i brobygningsforløbene, men skal sikre tilmelding til forløbene. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer dog ungdomsuddannelsesinstitutionerne, efterskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt, så man får lavet nogle gode lokale forløb.

Brobygningen skal i øvrigt så godt som muligt give eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen. Desuden skal den give eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Læs alle ministeriets QA her

Efterskoleforeningen samarbejder med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier om udarbejdelse af et inspirationsmateriale, som kan danne udgangspunkt for de lokale drøftelser om, hvordan alternativer til fysisk fremmøde på ungdomsuddannelser bedst organiseres. Når det materiale er klar, skriver vi mere.

Vi har endnu ikke et klart svar på den økonomiske del af de alternative brobygningsforløb. Da ungdomsuddannelserne som udgangspunkt har forpligtigelsen til at udbyde de alternative brobygningsforløb, er det højst sandsynligt dem, der får tilskuddet. Vi undersøger dog om, at efterskolerne kan få noget kompensation.

Kontakt Lis Brok-Jørgensen på lbj@efterskolerne.dk eller 33179764 for spørgsmål om brobygning.