Medarbejdere, der ikke har fået afholdt al ferie optjent i perioden 1. september 2021 til 30. august 2022, kan overføre 5 feriedage til næste ferieafholdelsesperiode. Det kræver, at der laves en aftale mellem medarbejder og den ansatte.

Ikke afholdt ferie - eller ferie, der ikke er aftalt overført, skal udbetales til lønmodtageren.

Kun såfremt, der foreligger særlige omstændigheder som feriehindring pga. fx barsel og sygdom kan der overføres dage udover 5.

Varsling
Udgangspunktet er, at placering af ferie aftales mellem lønmodtager og arbejdsgiver.

Hvis der ikke er enighed om placering af ferien kan arbejdsgiverne varsle, hvornår lønmodtagerne skal afholde optjent ferie.

Hovedferien (tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj – 30. september) skal varsles mindst tre måneder før, den skal afholdes, mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.