Siden januar 2021 har der været krav om, at efterskoler skal søge refusion for bevilgede og indkøbte SPS-hjælpemidler senest 30 dage efter, fakturaen er betalt. Det gælder f.eks. it-startpakker til ordblinde og hjælpemidler til svagsynede elever. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i en længere indkøringsperioden været villige til at dispensere for kravet, hvis en skole ikke nåede at søge refusion inden for de 30 dage.

Ordningen har nu kørt i knap to år, og det er derfor yderst sjældent, der gives dispensation. Der er kun hjemmel til at dispensere i helt særlige tilfælde og ikke ved almindelig forglemmelse.

Det er derfor vigtigt, at skolen husker at søge refusionen senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Det letteste er at søge refusionen i fagsystemet SPS2005 umiddelbart efter, at fakturaen er betalt – og dernæst sørge for godkendelse fra en kollega lige efter. Godkendelse skal også være foretaget inden for 30 dage.

Læs mere om, hvordan skolen søger refusion på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets sps-side.