Inflation og stigende energipriser gør, at nogle efterskoler må lade næste skoleårs ugepris stige mere end sædvanligt. Efterskoleforeningen har i den forbindelse nogle anbefalinger.

Har en efterskole og forældre underskrevet en kontrakt, hvoraf prisen fremgår, kan skolen formelt set ikke hæve prisen for opholdet, medmindre der er taget forbehold for prisstigninger i aftalen. Inflation og stigende energipriser gør dog, at nogle skoler vil foretrække at hæve ugeprisen fremfor at sænke kvaliteten gennem besparelser og aflysninger af studieture.

Vælger skolen denne løsning, anbefaler Efterskoleforeningen, at forældre til allerede indskrevne elever får muligheden for at hæve kontrakten omkostningsfrit umiddelbart efter, at prisstigningen er meldt ud. Det vil sige, at skolen undlader at opkræve frameldingsgebyrer og tilbagebetaler allerede indbetalte rater og gebyrer.

Efterskoler, der har skrevet kontrakt, men endnu ikke fastsat ugeprisen for kommende skoleår, kan melde en foreløbig ugepris ud til forældrene, og oplyse hvornår den endelige ugepris fastlægges, herunder eventuelt angive, hvor meget ugeprisen maksimalt stiger. Tilsvarende for elever, der endnu ikke er optaget.

Efterskoleforeningen anbefaler, at eventuelle prisstigninger ikke pålægges i form af energitillæg. Vilkårene for at opkræve energitillæg, og hvornår de igen bortfalder, kan være vanskelige at beskrive præcist. Derfor kan energitillæg hurtigt give anledning til konflikt.