Tirsdag trådte bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning i kraft. Det fremgår af bekendtgørelsen, at:

  • Introduktionskurser i 8. klasse og brobygningsforløb med fysisk fremmøde for elever i 9. og 10. klasse i skoleåret 2020/21 aflyses.
  • Aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, skal ske med virkning hurtigst muligt og senest fra den 29. oktober 2020.
  • Lederen af elevens skole beslutter tidspunktet for, hvornår aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, har virkning fra, dog senest den 29. oktober 2020.
  • I den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes de aflyste kurser/brobygningsforløb af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Det fremgår af ministeriets hjemmeside, at der vil blive ”indledt drøftelser med sektoren og Folketingets partier om, hvordan der kan gennemføres alternative forløb, herunder virtuelle forløb eller forløb på elevernes egen skole, så eleverne alligevel får et godt indtryk af de mange valgmuligheder på ungdomsuddannelserne. Det vil i den forbindelse blive sikret, at der ikke er negative økonomiske konsekvenser for institutionerne”.

Ministeriet er samtidig ved at udarbejde uddybende spørgsmål/svar, der vil blive udsendt i forbindelse med de ugentlige nyhedsbreve fra ministeriet. De vil også blive offentliggjort her. Se under afsnittet ”Introduktionskurser og brobygning”.

Kontakt Lis Brok-Jørgensen lbj@efterskolerne.dk 33179764 for spørgsmål.

Bekendtgørelsen kan findes her.