Forsamlingsforbuddet
Det lille forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer – dog med visse undtagelser. Dette gælder i første omgang til og med 22. november. Efterskoler er fortsat undtaget fra forsamlingsforbuddet for så vidt angår alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter. I kan altså forsat afholde forældremøder, åbent hus-arrangementer, generalforsamlinger og lignende.

Når eleverne færdes uden for skolen, er de omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at det over for eleverne skal indskærpes, at de aldrig må være mere end 10 samlet, når de f.eks. går i kiosken.

Mundbind og visir
Efterskolelærere har nu krav på at bruge visir på arbejde, hvis de ønsker det, men skolen er ikke forpligtet til at stille visir til rådighed. Rettigheden til at bære værnemiddel gælder specifikt for visir og ikke for mundbind.

Reglen om at elever skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen, gælder ikke på efterskoler, men alene på ungdoms- og videregående uddannelser. Tilsvarende er efterskoler ikke omfattet af reglen om, at lærere, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.

Ved corona-tilfælde på skolen
Hvis der er smitte på skolen, skal I fortsat kontakte den kommunale sundhedstjeneste eller den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning om, hvem der skal sendes hjem, hvilke elever, der skal have henholdsvis 1 eller 2 test m.v.

I foreningen vil også meget gerne have information om smitte på skolen, så vi har et overblik over omfanget på landets efterskoler. Skriv til raadgivning@efterskolerne.dk eller ring til Sine Eggert 33179768 eller Bjarne Bundsgaard 33179766.

Læs mere om håndtering af smitte på skolen, etablering af nødundervisning m.v. på https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Genaabning