En udbetaling af indefrosne feriemidler vil ikke indgå i tildelingen eller udmålingen af forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Hverken til personen selv, ægtefæller eller børn. Udbetalingen vil derfor ikke have betydning for, hvorvidt personen er berettiget til ydelser eller selve udmålingen af ydelserne, herunder statslig elevstøtte til elever på efterskoler m.v.