De senere år er der kommet øget fokus på behovet for at forebygge krænkelser og sexisme generelt. Det er efterskolens ansvar at beskytte eleverne mod, at de bliver udnyttet eller krænket af medarbejdere eller andre elever, mens de går på skolen, og at forebygge seksuelle krænkelser gennem bedre oplysning og åbne diskussioner om sex, seksualitet, samtykke og grænser.

Efterskoleforeningen har udarbejdet en vejledning, der kan hjælpe skolerne i denne proces. Vejledningen ’Forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler’ henvender sig til skolernes ledelse og medarbejdere. Den indeholder en række forslag til, hvordan efterskoler kan arbejde forebyggende, den giver eksempler på situationer, hvor der er foregået krænkende adfærd, og forslag til håndtering af hver enkelt situation. Læs vejledningen her.