I slutningen af september indgik regeringen og en lang række af folketingets partier en politisk aftale om vinterhjælp, der giver virksomheder mulighed for midlertidig indefrysning af betaling for energi.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu i en skrivelse præciseret, at ordningen også gælder for de frie skoler, herunder efterskoler.

Indefrysningen betyder, at man kan få udskudt en del af sine energiregninger, efter de i aftalen fastsatte principper, i en periode på op til 12 måneder. Efter indefrysningsperioden har skolen mulighed for et års afdragsfrihed, for så at afvikle ”gælden” over 4 år. Den indefrosne gæld forrentes med 4,4 procent pr. år.

For el og gas forventes ordningen at gælde for regninger fra den 1. november 2022. For fjernvarme forventes ordningen at gælde for regninger fra den 1. januar 2023.

Aftalen omfatter desuden en midlertidig nedsættelse af den almindelige elafgift til 0,8 øre, svarende til EU's minimumssats. Der er tale om en nedsættelse på 69,8 øre pr. kWh.

En nærmere beskrivelse af ordningen finder I på Virksomhedsguiden. Her kan man også læse om, hvordan skolen kan tilmelde sig ordningen, når der bliver åben for tilmelding.