På trods af at flere skoler og ungdomsuddannelser er nervøse for at sende eleverne i brobygning, fastholder Børne- og Undervisningsministeriet, at brobygningsforløbene ikke kan aflyses, medmindre der er et konkret påbud eller en anbefaling herom fra sundhedsmyndighederne. Og det er der ikke på nuværende tidspunkt. Ministeriet har på sin hjemmeside lavet en række Q and A, der forholder sig til, hvordan ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal tilrettelægge brobygningen, så den forgår på forsvarlig vis.

Efterskoleforeningen har forelagt problematikken over for ministeren og har i den forbindelse opfordret til, at regler og rammer for brobygningsforløbene i år gøres mere fleksible, så en skole ikke nødvendigvis skal sende sine elever væk fra skolen. F.eks. kunne der åbnes for muligheden for at forlægge brobygningsforløbet til efterskolen. Ministeriet har på nuværende tidspunkt ikke ændret i fleksibiliteten omkring brobygningsforløbene. Vi fortsætter dog med at arbejde for mere fleksible løsninger. Alle skoler vil blive orienteret, hvis ministeriet ændrer holdning.

Hvis I oplever, at brobygningen ikke lever op til de retningslinjer, som ministeriet har opsat, skal I påpege det over for såvel koordinatoren for den pågældende brobygning samt den ungdomsuddannelses-institution, der brobygges til.

Efterskoleforeningen har også hørt fra flere skoler, der oplever, at ungdomsuddannelsesinstitutionen aflyser. I de tilfælde skal I sammen med koordinatoren arbejde på at finde alternative løsninger. Vi arbejder på at få svar fra ministeriet på, hvordan man skal forholde sig, hvis man ikke kan finde en alternativ løsning og dermed ikke kan tilbyde eleverne brobygning. Vi forventer naturligvis, at der vil blive fundet en løsning, så elever, der ikke kan komme i brobygning, alligevel har gennemført en 10. klasse. Det vil være tilsvarende, hvis en elev er syg og derfor ikke kan gennemføre brobygningen.

Kontakt Lis Brok-Jørgensen lbj@efterskolerne.dk 33179764 angående brobygning.