Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020. Dette medfører flere ændringer, som skolerne skal forholde sig til. Her får skolerne en oversigt over de væsentligste ændringer i den nye ferielov samt links til slides fra webinar om ny ferielov og statens nye ferievejledning.

Samtidighedsferie
Den væsentligste ændring er, at ansatte fremover optjener og afvikler ferie i samme periode. Det kaldes samtidighedsferie. Dette medfører bl.a., at nyansatte hermed få ret til betalt ferie det første år af ansættelsen.

Optjeningsperioden ændres, så ferie optjenes i perioden fra 1. september til 31. august (12 måneder).
Ferieafholdelsesperioden ændres, så ferien holdes i perioden fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (16 måneder). Altså de samme 12 måneder, som ferien optjenes og yderligere fire måneder.

Placering af lærernes ferie
På efterskoleområdet er er der lavet en central aftale i organisationsaftalen for lærere om, hvor lærernes ferie placeres. Der er også tidligere været en bestemmelse om feriens placering, men den ændres til, at hvis skolen ikke har udmeldt andet inden udgangen af august, så anses 5 dages ferie for afholdt i uge 42 (efterårsferien). Og hvis skolen ikke inden udgangen af marts måned har udmeldt andet, anses sommerferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned. Det er en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket i de angivne perioder.

Det betyder, at der kun er 23 feriedage i skoleåret 2020/21, hvilket får betydning for nettoårsnormen. Fra og med skoleåret 2021/22 er der igen 25 feriedage pr. skoleår.

Forskudsferie
Medarbejderne kan efter aftale med ledelsen afholde ferie på forskud, dvs. feriedage, som endnu ikke er optjent. Det er en forudsætning, at ferien kan optjenes inden for samme ferieår, der går fra 1. september til 31 august året efter. Man kan ikke holde ferie på forskud, der først optjenes i efterfølgende ferieår.

Forskudsferie kan pålægges, hvis skolen holder virksomhedslukket, og medarbejderne har krav på ferie på forskud, hvis skolen holder virksomhedslukket, og der endnu ikke er optjent feriedage. 

Overførsel ved feriehindring
Det bliver sværere at få udbetalt feriepenge for de første fire ugers ferie ved feriehindringer. I stedet bliver dagene overført til næste ferieafholdelsesperiode. Læs nærmere her.

Feriedifference ved ændret beskæftigelsesgrad
Feriedifference ved ændret beskæftigelsesgrad skal beregnes på en anden måde end hidtil. Der skal ikke længere beregnes en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad, men feriedage afvikles i den rækkefølge, som de er optjent. Det betyder, at medarbejderen skal have beregnet løn under ferien ud fra beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet, men dog med lønniveauet på det tidspunkt, hvor ferien holdes.

Ferieregnskab
Efterskoleforeningen anbefaler, at skolerne fører et ferieregnskab for hver enkelt medarbejder, hvor man kan se den enkelte medarbejders feriedagssaldo.

Særlige feriedage som hidtil
Bemærk, at de særlige feriedage optjenes og afvikles som de plejer.

Slides fra webinar
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen afholdt den 20. august 2020 webinar for de frie skoler om de nye ferieregler. Se slides fra informationsmødet her.

Statens Ferievejledning
Se Statens ferievejledning til den nye ferielov her.