Årets regnskabsanalyse viser, at de seneste fem års tendens med faldende overskud på driften er fortsat i 2019.

Over de fem år har rene efterskoler samlet set haft en faldende overskudsgrad. Overskudsgraden er faldet fra 4,5 % i 2015 til 3,5 % i 2019.

På indtægtssiden kan det konstateres, at statstilskuddet pr. elev er faldende hen over hele perioden. Faldet i statstilskuddet modsvares af en tilsvarende stigning i skolepengene samt en markant stigning i ’andre indtægter’. Andre indtægter er steget fra index 100 til index 150 over de fem år. Som BDO skriver i deres temperaturmåling fra 2019, betyder det, at skolerne, og især ledelsen, må bruge tiden på andet end det pædagogiske arbejde med eleverne for at få driften til at hænge sammen.

Skolerne har i vidt omfang formået at fastholde positive resultater ved at gennemføre omkostningstilpasninger på kostafdelingen og bygningsdrifte, ligesom de lave renter stadig er gunstig for skolernes drift.

De finansielle nøgletal ser således ud for de forskellige grupper, vi opdeler skolerne i i analysen:

tal

Læs hele regnskabsanalysen.