En række efterskoler reserverer hvert år særlige pladser til flygtninge- og indvandrere. På Efterskoleforeningens hjemmeside kan familier, sagsbehandlere og andre interesserede se en liste over, hvilke skoler der er tale om.

I kan se den aktuelle liste for skoleåret 2020/21 her (se menupunktet ”reserverede pladser”).

Lige nu er vi i gang med at forberede listen for skoleåret 2021/22. Hvis I ønsker, at jeres skole skal optræde på denne liste, bedes skolen udfylde et spørgeskema. Skemaet kan findes her og skal være udfyldt senest 20. september 2020.

Ønsker I at stå med samme oplysninger som i indeværende år, behøver I ikke udfylde skemaet. Så sender I blot en mail til Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Hanne Skøtt på 3317 9586 eller hs@efterskolerne.dk.