Vaccination og test
Skolen kan ikke kræve vaccination eller test af hverken elever eller medarbejdere. Hverken i dagligdagen eller i forbindelse med rejser.

På de fleste skoler er der elever, som af forskellige grunde ikke er blevet vaccineret. Hvis der er krav om vaccination ved indrejse i et andet land, kan skolen blive nødsaget til at bede eleven blive hjemme. Hvis skolen kan tilbyde undervisning derhjemme, er den velkommen til det, men ellers må eleven blive hjemme hos forældrene i den periode, skolen er på rejse. Skolen kan ikke opkræve statstilskud og skolepenge i rejseugen. Skolen bør oplyse konsekvensen af manglende vaccination i så god tid, at eleven så vidt muligt kan nå at blive vaccineret inden rejsen, hvis eleven ønsker dette.

Hvis der er lærere, der ikke er vaccineret, og derfor ikke kan rejse med, må skolen omlægge tjenesteplanen således, at læreren opfylder sin årsnorm uden at deltage i rejsen.

Ved smittetilfælde på rejsen
Skolen bør have udarbejdet en handleplan for håndtering af smittede og nære kontakter, og her er man nødt til at have fokus på lokale regler. Det er skolens ansvar at føre tilsyn med elever, der skal være i isolation på destinationen.

Skolen bærer den økonomiske konsekvens af, at smittede elever og lærere og nære kontakter til disse kan risikere at måtte forlænge opholdet på destinationen. Af samme årsag skal skolen have undersøgt forsikringsvilkårene grundigt inden afrejse. Flere rejseforsikringer har fået forbedrede dækninger, så den også dækker forlænget ophold for nære kontakter og lærere, der skal føre tilsyn med disse.

Er skolen på rejse i Danmark, kan man formentlig bede forældrene afhente den syge elev. Det gælder, uanset om eleven har corona eller er syg af andre årsager.

Coronapas
Vi har fra en skole fået oplyst, at den kan gennemføre superviserede selvtest i udlandet, derefter sende resultatet hjem til skolens kontor, som indberetter resultatet, hvorefter coronapasset opdateres automatisk. Skal skolen teste elever og lærere lokalt, bærer skolen omkostningerne til testen.

Indrejseregler
Landene har forskellige indrejseregler. For nogle landes vedkommende skal ikke-vaccinerede i isolation ved indrejsen. Skolen må vurdere, om den kan tilbyde isolation. Er det ikke tilfældet, må den ikke-vaccinerede blive hjemme. Skolen kan efter foreningens opfattelse ikke pålægge forældrene en udgift til isolationen.

Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om indrejseregler til de forskellige lande, da de løbende ændrer sig.