Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meddelt, at reguleringsprocenten for statsansattes lønninger pr. 1. oktober 2021 forhøjes til 11,4336 (grundbeløb marts 2012).

Ny Løntabel ligger i leksikon under løntabeller.