Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledning for håndtering af smitte med COVID-19 i skolerne. De nye retningslinjer betyder, at det fremover kun er smittede, der skal i isolation, og dermed skal efterskoler ikke længere sende ikke-færdigvaccinerede nære kontakter hjem i isolation. Til gengæld udvides anbefalingen om test, så ikke-færdigvaccinerede elever testes med PCR- eller lyntest, så snart smitten opdages. Derudover anbefales der PCR-test på 4. og 6. dagen.

Læser man den opdaterede vejledning, er alle elever i den smittede elevs stamklasse nu igen nære kontakter. Men da efterskoler typisk ikke har stamklasser, kan efterskoler i stedet lave konkret smitteopsporing med udgangspunkt i de generelle kriterier for nære kontakter:

  • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19 (værelseskammerater)
  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram eller givet håndtryk) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist COVID-19
  • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en person, der har fået påvist COVID-19

Elever/ansatte, der er nære kontakter og hverken færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, anbefales at få taget

  • En PCR- eller lyntest hurtigst muligt samt
  • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.</ul<>

Elever/ansatte, som er færdigvaccineret eller tidligere er smittet inden for de seneste 12 måneder anbefales at få taget

  • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Alle elever og ansatte kan blive på skolen, mens de testes, og skal ikke gå i isolation, medmindre de får symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal eleven/den ansatte straks gå i isolation. Den første test umiddelbart efter konstateret smitte kan med fordel være en lyntest på skolen. Det er kun ikke-færdigvaccinerede der anbefales en test med det samme, men man kan naturligvis vælge at teste hele skolen ved smitte.

Vær opmærksom på, at elever/ansatte, der ikke følger opfordringen til test, selvom de er nære kontakter, ikke kan sendes hjem/afvises på skolen. Det skyldes, at COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. Efterskoler kan dog fortsat sende elever hjem/afvise elever, der er testet positive for COVID-19 eller har symptomer på COVID-19.

Den kommunale sundhedstjeneste kan fortsat kontaktes for konkret vejledning ved smitte på skolen.

Fortsat anbefaling om isolation ved smitte uden for skolen
Reglerne for smittehåndtering, som er beskrevet ovenfor, gælder specifikt for smittehåndtering på skolen hvor en ikke-vaccineret elev/ansat altså ikke længere behøver at gå i isolation, hvis vedkommende er nær kontakt til en elev/ansat, der er smittet.

En ikke-vaccineret elev/ansat, der er nær kontakt til en smittet person uden for skolen (f.eks. familiemedlem eller ven) skal fortsat gå i isolation efter de regler, der gælder generelt i samfundet.

Smitteopsporingen kan kontaktes for nærmere vejledning.