Fra og med fredag d. 10. september forsvinder efterskolernes pligt til at tilbyde elever og ansatte to ugentlige test.

Myndighederne opfordrer dog fortsat elever og ansatte til at lade sig teste to gange ugentligt – fra 1. oktober dog kun én gang ugentligt. Det kan foregå på skolen, hvis det er muligt, ellers via det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

Opfordringen gælder kun elever og ansatte, der ikke er færdigvaccineret eller har været smittet med COVID-19 inden for det seneste år. Besøgende på skolen, der ikke er færdigvaccineret eller har været smittet med COVID-19, opfodres også til at lade sig teste forud for besøg.

Det gælder fortsat, at der ikke er krav om kontrol af test og fremvisning af test – og heller ingen konsekvenser ved manglende test. Vi får indimellem henvendelse fra forældre, der fortæller, at skolerne kræver test. Husk at INGEN elever kan pålægges at lade sig teste.

En arbejdsgiver kan dog pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen af COVID-19. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Skolerne kan frivilligt fortsætte med at tilbyde test
Da der fortsat ligger en opfordring til test af elever og ansatte, der ikke er færdigvaccineret, kan efterskolerne efter d. 10. september som nævnt frivilligt fortsætte med at teste lokalt på skolen. Det gør det enkelt og hurtigt at følge opfordringen til test for de elever og ansatte, det drejer sig om. Efterskoler kan også få brug for at teste nære kontakter ved smitte på skolen, og derfor kan det være en god ide, at man fortsat har testkapacitet på skolen.

Ministeriet har oplyst, at bestilling af testkits og værnemidler samt uddannelse af yderligere supervisorer sker efter samme procedurer som hidtil. Efterskoler skal altså ikke sende testkit retur og kan fortsat bestille udstyr, så der er mulighed for at tilbyde test af ikke-vaccinerede elever og ansatte samt teste nære kontakter ved smitte på skolen. Indberetning af testresultater fortsætter også som hidtil.

Ekstra test ved høj smitte i lokalområdet
Ved høj lokal smitte i det sogn eller den kommune, hvor efterskolen ligger, anbefales det, at elever og ansatte, der ikke er færdigvaccineret/tidligere smittet, testes to gange ugentligt. Høj smitte defineres ud fra de grænseværdier, som er anvendt de seneste måneder (smittetilfælde pr. indbyggere, nye smittetilfælde og positivprocent). Vi forventer, at alle skoler orienteres, hvis et sogn/en kommune når over grænseværdierne.

Læs retningslinjer for test her samt de generelle retningslinjer, hvor testregler også er omtalt her.