Tirsdag d. 4. oktober kl. 10.00 åbner Den Statslige Kompetencefonds pulje til kompetenceudvikling af ledere og lærere igen. Erfaringen er, at puljen tømmes hurtigt, så derfor bør skolerne forberede ansøgninger allerede nu, hvis de ønsker at søge tilskud.

For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond skal man være omfattet af en statslig overenskomst, skolens ledelse skal godkende ansøgningen om fondsstøtte, og skolen skal betale en del af kursusudgifterne. Der søges i LC-fondspuljen. Skolen kan søge om tilskud til uddannelser og kurser, der starter inden for de kommende ni måneder.

Hvad kan der søges til?
Der kan som udgangspunkt søges om støtte på op til 25.000 kr. pr. kalenderår til dækning af:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold efter statens gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning foregår via fondes hjemmeside. Man skal være brugeroprettet, hvilket man med fordel også kan gøre i god tid inden puljen åbner den 4. oktober. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes her.