Efterskoleforeningens fælles rådgivningsmail fylder her i slutningen af september ét år, og det fejrer vi med at gøre reklame for den til de af jer, der endnu ikke har opdaget den. De fleste skoler har vænnet sig til at skrive til raadgivning@efterskolerne.dk, men vi vil gerne have endnu flere skoler til at benytte sig af mailen.

Når I bruger den mailadresse, får vi i rådgivningen et samlet overblik over indkomne mails og kan på den måde bedre fordele vores ressourcer. Selvom I skriver til en fælles postkasse, garanterer vi et personligt svar fra en fra teamet.

I må naturligvis også gerne ringe, hvis I har brug for mundtlig rådgivning. Hvis det ikke er muligt at komme igennem på telefonerne, er I velkomne til at bede om at blive ringet op ved at skrive til raadgivning@efterskolerne.dk. Skriv gerne et par linjer om, hvad henvendelsen drejer sig om.

Kontakt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
De fleste skoler, nok særligt sekretærer og bogholdere, har med jævne mellemrum brug for at komme i kontakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK. Det er ofte Vibeke, Ayse eller Wanpen, man skal skrive til om f.eks. statslig elevstøtte, taxametertilskud eller indberetning af aktivitet.

På kursus for nye sekretærer, der blev afholdt på Vartov i denne uge, holdt de tre kvinder oplæg, og her var det klare budskab: skriv til friekostskoler@stukuvm.dk, hvis I har brug for hjælp fra en af de tre fremfor at skrive til dem på deres personlige e-mails. Det giver også dem bedre mulighed for at fordele ressourcerne og sikre, at skolerne kan få hurtigt svar - også når der er ferie eller andet fravær.