Helt præcist har 32.447 elever valgt at starte skoleåret 2022/23 på en efterskole. Det er – igen - rekord for skoleformen med en fremgang på 702 elever i forhold til sidste år svarende til en stigning i elevtallet på 2,29 % i forhold til sidste skoleår.

I 2022 udgør de undervisningspligtige elever i 8. og 9. klasse samlet set 7.875 elever, svarende til 24 % af eleverne mod 26 % i 2021.

24.572 elever, svarende til 76 %, er begyndt i 10. klasse. Andelen af 10. klasseelever ved skolestart i 2021 var på 74 %.

Vi har uddybet elevtalsanalysen i dette notat.