Lærere og ledere har fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn.

Seniorbonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn.

En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give skolen besked senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling. Læs mere om ordningen her.