Årshjul til planlægning af skoleårets vejledningsproces
Der er lavet en skabelon til et årshjul til efterskoler, som efterskolerne kan bruge for at få overblik over vejledningsaktiviteter, deadlines og hvordan roller og ansvar er fordelt mellem medarbejderne på skolen. For eksempel kan man lave et årshjul som fungerer som:

  • Aktivitetskalender for forskellige klassetrin, så elever i 8., 9. og 10. klasse hurtigt kan se, hvilke vejledningsaktiviteter der foregår hen over året
  • Kontaktlærerens årshjul, som kan give et samlet overblik over årets aktiviteter samt fortælle, hvem der skal arbejde sammen på tværs, dvs. vejledere, faglærere, kontaktlærere, forældre og elever. Dette årshjul kan f.eks. placeres på lærerværelset
  • Vejledernes årshjul, som kan bruges internt mellem vejlederne.

Se eksempler og få inspiration til forskellige Årshjul
Skabelon til udprint

Årshjulet blev uddelt i stort fysisk format på Vejlederkonferencen 2021 til alle deltagere

Årshjul for efterskolernes arbejde med optagelse.dk
 
I dette årshjul finder man deadlines, roller og ansvar i optagelses.dk-processen fra skoleårets begyndelse til skoleårets afslutning. Årshjulet er inddelt hvilke opgaver efterskolevejlederen, sekretæren og den kommunale vejleder har i processen.  Årshjulet er udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og Børne- og Undervisningsministeriet
Årshjul for optagelse.dk-processen 2022/23

Andre Årshjul i optagelse.dk-processen
Se roller og deadlines for blandt andet for de kommunale vejledere, ungdomsuddannelserne og forældrene.
Årshjul for ansøgere (elever og forældre)
Årshjul for kommunale vejledere
Årshjul for ungdomsuddannelserne og 10. klasse

Årsplan for vejledningsaktiviteter - et forslag
Se forslag til en Årsplan for vejledningsaktiviteter i et skoleår. Bemærk, at der kan være specielle hensyn der skal tages i forhold til efterskolens overordnede årsplan.
Årsplanen kan ligge på skolens hjemmeside, hvorved forældre, elever og andre interesserede hele tiden kan orientere sig og holde sig ajour.