Om erhvervspraktik
Praktikken skal primært give den enkelte elev praktiske erfaringer, der kan bidrage til at inspirere, afklare og afprøve elevens valg af uddannelse og erhverv. Derfor skal praktikken være realistisk i forhold til elevens uddannelsesplan. Praktikken skal forberedes og efterbehandles af elev og vejleder.

Praktikken tilrettelægges af skolen, og skal som udgangspunkt ligge i undervisningstiden. Særlige praktikker kan undtagelsesvis foregå i ferier, og i de tilfælde har skolen ansvar for opsynet.

Såfremt praktikken tæller med i undervisningsforløbet (med tilskud) skal eleverne bo på skolen under praktikken. Undtagelsesvis er praktik med henblik på en lærerplads, i forsvaret, politi eller special-praktik fx. i et symfoniorkester eller uddannelsesinstitution som kun findes et eller få steder i landet.

Praktikaftale
Praktikaftaler skal være skriftlige af hensyn til Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Det er ikke nødvendigt at have praktikværtens underskrift. En bekræftelse pr. mail eller pr. telefon inden praktik-formularen udsendes er i orden.
Eksempel på formular i forbindelse med praktik (Formularen er i word, dvs. skrivbar version, så skolen kan lave sin egen)

Praktik i udlandet
Hvis én elev ønsker praktik i udlandet dækker Statens Erstatningsordning ikke, med mindre virksomheden er registreret i Danmark.

Hvis uheldet er ude!
Det er efterskolen der skal anmelde skaden digitalt.
Vejledning og anmeldelse

OBS. Statens forsikring gælder også når eleverne er i brobygning i 9. og 10. klasse, på virksomhedsbesøg i ex. forbindelse med faget uddannelse og job i 9. klasse, introkurser i 8. klasse mv.
Se alle områder hvor forsikringen dækker