Om erhvervspraktik
Praktikken skal primært give den enkelte elev praktiske erfaringer, der kan bidrage til at inspirere, afklare og afprøve elevens valg af uddannelse og erhverv. Derfor skal praktikken være realistisk i forhold til elevens uddannelsesplan. Praktikken skal forberedes og efterbehandles af elev og vejleder.

Praktikken tilrettelægges af skolen, og skal som udgangspunkt ligge i undervisningstiden.

Hvis praktikken tæller med i undervisningsforløbet med tilskud, skal eleverne bo på skolen under praktikken. Undtaget herfra er praktik, der aftales med henblik på, at eleven efterfølgende kan få en læreplads. Det samme gælder for praktik i forsvaret/ved politiet eller specialpraktik f.eks. i et symfoniorkester eller på en uddannelsesinstitution, som kun findes enkelte steder i landet.

Praktik i udlandet
Hvis én elev ønsker praktik i udlandet dækker Statens Erstatningsordning ikke, med mindre virksomheden er registreret i Danmark.

Forsikringsforhold
I praktikperioden er praktikanten omfattet af statens erstatningsordning (BEK nr. 990 af 27/09/2019)

Det er efterskolen der skal anmelde skaden digitalt. Vejledning og anmeldelse

OBS. Statens forsikring gælder også når eleverne er i brobygning i 9. og 10. klasse, på virksomhedsbesøg i ex. forbindelse med faget uddannelse og job i 9. klasse, introkurser i 8. klasse mv.
Se alle områder hvor forsikringen dækker Kap.5, §5

Praktikaftale
Det anbefales, at der er en skriftlig praktikaftale underskrevet af arbejdsgiver/praktikvært, elev og forældre i forbindelse med erhvervspraktikken. Det er typisk vejlederen, der udfærdiger praktikaftalen og sørger for, at den bliver underskrevet af parterne.

Det er ikke nødvendigt at have praktikværtens underskrift. En bekræftelse pr. mail eller pr. telefon inden praktik-formularen udsendes er i orden. Eksempel på formular i forbindelse med praktik (Formularen er i word, dvs. skrivbar version, så skolen kan lave sin egen)

OBS. Det er ikke et lovkrav, at der skal laves en skriftlig praktikaftale. Det må dog stærkt anbefales, at aftalen er skriftlig, så der ikke opstår uklarheder eller misforståelser undervejs i praktikforløbet.

OBS. Det er ikke et krav, at der i praktikaftalen står noget om forsikringsforholdene for, at eleven er omfattet af statens erstatningsordning. Men det kan være en god ide, at forsikringsforholdene bliver nærmere beskrevet i den praktikaftale, der indgås mellem skolen, eleven og praktikstedet. Det skaber klarhed over, hvad det helt præcist vil sige, at eleven er omfattet af statens erstatningsordning, så der ikke opstår uklarheder og misforståelser i løbet af praktikperioden.