Oprettelse af 10. klasse udbud inden 30. november
Udbuddet skal oprettes hvert år, ellers kan I ikke vælges som efterskole i Optagelse.dk
Der udsendes brev til alle skoler om dette.
Hjælp kan hentes på Viden.stil.dk

Uddannelsesparathedsvurdering for 8., 9. og 10. klasse
Frister:
Senest 1. december 2022 for 8., 9. og 10. klasse
Senest 21. maj 2023 for 9. og 10. klasse.
Senest 15. juni 2023 for 8. klasse

OBS. Elever, som efter 9. klasse har retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, skal stadig have en UPV i 10. klasse.

Læs mere om UPV