Der er tre gennemsnit i 9. og 10. klasse, som skal bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. Snittet ved:
• Afgangseksamen 
• De lovbundne prøver 
• De afsluttende standpunktskarakterer


Bemærk der er 4 karaktersnit på Optagelse.dk (se længere nede)


Afgangseksamen

For at have bestået Folkeskolens afgangseksamen skal snittet være på mindst 02, og alle 8 prøver skal være aflagt.
Dette snit er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne, der er givet på eksamensbeviset.
Se beregningskabelon. Under afsnittet: Beregning af gennemsnit og beståkrav
Dette snit står på afgangsbeviset og på Karakter-fanen på Optagelse.dk
Se mere om at bestå Folkeskolens Afgangseksamen


De lovbundne prøver
Gennemsnittet af de lovbundne prøver er et vægtet gennemsnit.
Regneark til beregning findes her 
Forklaring til beregning her
Dette snit står på Karakter-fanen på Optagelse.dk


De afsluttende standpunktskarakterer
Gennemsnittet beregnes af alle standpunktskarakterer, der er givet, dvs. det er et ikke-vægtet gennemsnit.
Dette snit står på Vurderingsfanen på Optagelse.dk 


De lovbundne prøver 
De lovbundne prøver består af prøver i følgende fag:

  • Dansk, mundtlig
  • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
  • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
  • Engelsk, mundtlig
  • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Dertil kommer to udtræksfag og den praksisfaglige prøve fra 8. klasse.

I alt 8 prøver

Hvor kommer de fire karaktergennemsnit på Optagelse.dk fra?

Der er fire forskellige karaktergennemsnit:

 Gennemsnit af standpunktskarakterer ved forrige UPV (afsluttende standpunktskarakterer juni 2021 og har kun historisk interesse)

Gennemsnit af standpunktskarakterer indeværende skoleår (bruges i UPV)

Gennemsnit af obligatoriske prøver aflagt ved Folkeskolens afgangsprøve (sommer 2021)

Gennemsnit af lovbundne prøver aflagt ved Folkeskolens afgangsprøve