Oftest stillede spørgsmål

Optagelseskrav for elever der tager et 10. skoleår uden prøver

Oversigt Optagelseskrav stx, hhx, htx, hf, eud/eux(Efterskoleforeningen)

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne -incl. informative film (ug.dk)

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser
(HTX, HHX, HF, STX) -incl. informative film (ug.dk)

Om optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser. Herunder datoer for prøveafholdelse og eksempler på opgavesæt

De tre karaktergennemsnit og beregning
Der er tre gennemsnit i 9. og 10. klasse, som skal bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. Snittet ved • Afgangseksamen • De lovbundne prøver • De afsluttende standpunktskarakterer. Læs mere
Regneark der beregner gennemsnit til de lovbundne prøver 

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse