Det er elevens hjemkommune, som kan optage en ung på en FGU (Forberedende Grunduddannelse) eller et specialiseret tilbud herunder en STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). 

Efterskolen kan anbefale et af de nævnte tilbud, men det er elevens hjemkommune der skal foretage en målgruppevurdering, som kan fortælle om eleven hører til én af uddannelserne. Efterskolen skal i processen udfylde et skema, som bruges i afklaringsprocessen,

Skemaer
Link til anbefaling og afklaring til FGU
Link til anbefaling og afklaring til specialiserede tilbud, herunder STU

Læs mere om roller og ansvar i processen
Overgang til FGU
Overgang til specialiseret tilbud herunder STU

Generel Vejledning til samarbejdet mellem efterskolen og den kommunale ungeindsats