Optagelse.dk søger eleven en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden aktivitet.
På siden ligger også information vejledninger til medarbejdere og vejledere om ansøgningsproceduren mm under medarbejderside
Optagelse.dk

Kommentarfelterne
Der findes ikke et præcist svar på hvad vi må og hvad vi ikke må skrive.
Der er to følgende yderpoler:
1: UVM siger at vi kun skal skrive noget i kommentarfeltet der betyder noget for elevens optagelse på næste uddannelse. Dvs feltet kan sagtens være tomt.
2: Vi vil gerne skrive så meget som muligt. Der må dog IKKE skrives noget personfølsomt (fx at eleven er ordblind).
Så et sted i spændet mellem de to yderpunkter skal vi være. Feltet skal dog IKKE bruges som en kommunikationskanal mellem os og KUI

 

Modtagelse af mails fra Optagelse.dk
Der kan være behov for at UNI-C, som står for Optagelse.dk, har vigtige meddelelser i processen. Efterskolen skal sørge for, at I som skole står registeret rigtig så I kan modtage mails. Tjek det her. (kræver et log-in). Er der rettelser send en mail til institutionsregister@stil.dk