Det er den kommunale ungeindsats (KUI) der har det overordnede ansvar for elevens uddannelsesplan. Efterskolen skal ajourføre/bidrage til elevens uddannelsesplan på opfordring fra elevens hjemkommunes ungeindsats.

Om Uddannelsesplanen
Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger den unge, indtil hun eller han er fyldt 25 år. Det er forskelligt, hvad uddannelsesplanen skal indeholde alt efter, om den unge efter reglerne i vejledningsloven er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Uddannelsesplanen er det centrale værktøj i den kommunale ungeindsats. Planen er omdrejningspunktet for den unges forløb, fra grundskolen slutter, til den unge har
afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere