Dette hæfte har til formål at kvalificere det at bygge bro mellem skole og uddannelse/erhverv. Den giver inspiration for andre skoler i forhold til at ny- og gentænke den obligatoriske brobygning, de brobygningsrelaterede aktiviteter og sammenhængen i det samlede karrierelæringsforløb/integrerede vejledning for eleverne på efterskolerne.

Den giver anledning til at overveje, om skolerne gør det de ønsker at gøre, ligesom den kan anvendes til at få inspiration til, hvordan den obligatoriske brobygning og andre brobygningsrelaterede aktiviteter kan tilrettelægges og gennemføres på nye og anderledes måder.

MULIGHEDER FOR KARRIERELÆRING
– om eksperimenterende obligatorisk brobygning og brobygningsrelaterede aktiviteter på efterskolerne
Link kommer