Gennem interviews med syv efterskoler er der beskrevet nogle konkrete bud på vejledningspraksisser, som kan være til inspiration for de enkelte efterskolers ledere, lærere og vejledere til arbejdet med den integrerede vejledning.

Der gives praksiseksempler på

  • Kollektive og undervisningsbaserede vejledningsformer med karrierelæring som omdrejningspunkt
  • Vejledning i fællesskaber
  • Praktikformer
  • Forældresamarbejde i vejledningen
  • Overgangsvejledning
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder
  • Udvikling af målrettede brobygningsforløb
  • Kvalificering af samtalerne på skolerne og af vejledningsdimensionen
  • Det tværfaglige samarbejde på skolen

Trine Hinchely Harck foretog interviewene, bearbejdede stoffet og skrev fortællingerne.

Link til 7 fortællinger - erfaring fra den integrerede vejledning