Efterskolernes vejledningssyn 

Værdier

  • Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag.
  • Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Formål

  • Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg.
  • Vejledningsprocessen styrker unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

Rum og rammer

  • Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og - aktiviteter.
  • Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Samarbejde

  • Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Etik

  • Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen.


Hent Efterskolernes VejledningssynWordpdf

Vejledningssyn som tegning
Viser grafisk hvordan vejledningen på efterskolerne er en integreret del af skolens aktiviteter og fag.