I efteråret 2023 udbyder Efterskoleforeningen næste basiskursus for nye vejledere, der som vanligt består af to internater. Basiskurset har tidligere været afholdt på Den Frie Lærerskole men vil denne gang foregå på Kursuscenter Brogaarden ved Middelfart.

Kurset giver en grundlæggende indføring i vejledningsopgaven på en efterskole og skaber refleksion om vejlederrollen. Kurset baserer sig på nyeste viden på vejledningsfeltet og er tilrettelagt med en variation af undervisningsformer som oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner, workshops suppleret med en selvstændigt formuleret praksisopgave. Læs mere her.