Hvert år i ultimo september afholdes en 2-dages Vejlederkonference. 
De sidste år har næsten 80% af efterskolerne være repræsenteret med omkring 400 deltagere.

Der udbydes hvert efterår et Basiskursus for nye efterskolevejledere
I foråret 2023 udbydes der et ekstra.

4-6 gange årligt udkommer der Nyhedsbreve 

Se korte film hvor kolleger deler ud af deres gode idéer til din vejledningspraksis
Inspirationsfilm -fra vejleder til vejleder (OBS. ikke tilgængelig pt)

Der findes et redskab til at evaluere jeres vejledning, og sætte retning for udviklingen