Der gælder følgende
I de fag, eleven skal op i (dansk og matematik), skal de afsluttende standpunktskarakterer i de skriftlige og mundtlige prøver gives forud for prøvens afholdelse, dog senest d. 3. juni.

Eleverne skal have deres karakterer at vide, inden de går til prøve.

I de fag, eleven ikke skal op i, og hvor den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter, skal karaktererne afgives tidligst d. 1. juni og senest d. 3. juni. De skal samtidig overføres til Karakterdatabasen senest d. 3. juni.

Senest d. 17. juni skal alle obligatoriske prøvekarakterer i 9. kl., samt dansk, engelsk og matematik i 10. kl., være indberettet elektronisk til Karakterdatabasen.
Det gælder i de fag:
  • som eleven har gået til prøve i
  • hvor standspunktskarakteren skal ophøjes til prøvekarakter (De prøver der er aflyst)
  • hvor eleven i en prøve har fået en lavere eksamenskarakter end standpunktskarakter. I de tilfælde ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter.

Tidslinje (Hent som pdf her)

Dato

Klassetrin

Afsluttende standpunktskarakter og prøvekarakterer

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Senest
1. maj

 

9. og 10.

Anbefaling: Afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer i de skriftlige prøver, som eleven skal op i til skolens kontor/sekretæren.

 

Inden aflæggelse af de enkelte mundtlige prøver, dog senest 3. juni

9. og 10.

Afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer i de mundtlige prøver, som eleven skal op i, til skolens kontor/sekretæren.

 

Tidligst 1. juni og senest d. 3. juni

9. og 10.


Afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer i de fag, som eleven ikke skal op i til skolen/sekretæren, som overfører dem til karakterdatabasen

 

Senest 3. juni

 

9. og 10.

 

Skolen ajourfører de personlige og sociale forudsætninger i Optagelse.dk

VIGTIGT: Overstående skal opdateres på Optagelse.dk inden standpunktskaraktererne overføres.

Senest 3. juni

9. og 10.

Indberetning af alle de afsluttende standpunktskarakterer til karakterdatabasen.

Efter overførsel af de afsluttende standpunktskarakterer hentes karaktererne til Optagelse.dk. Herefter genereres automatisk en UPV.

Vi skal efterfølgende give en ”Helhedsvurdering” / ”Vejleders vurdering” på Optagelse.
BEMÆRK: Det er et NEED-to-do for de ikke-parate og et NICE-to-do for de parate

Senest 8. juni

9. og 10.

 

KUI (den kommunale ungeindsats)har frist indtil d. 8. juni til at revurdere de elever, som søger en ungdomsuddannelse, som de er vurderet ikke-uddannelsesparate til.
OBS: Ikke-UPV elevers forældre SKAL have skriftlig besked om det.

Senest 15. juni

8. klasse

 

Opdatering af de praksis-faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Senest 15. juni

8. klasse

Afsluttende standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger skal overføres til Karakterdatabasen/ Optagelse.dk.

Efter overførsel af de afsluttende standpunktskarakterer hentes karaktererne til Optagelse.dk. Herefter genereres automatisk en UPV.
Vi skal efterfølgende give en ”Helhedsvurdering” / ”Vejleders vurdering” på Optagelse.
BEMÆRK: Det er et NEED-to-do for de ikke-parate og et NICE-to-do for de parate
OBS: Ikke-UPV elevers forældre SKAL have skriftlig besked om det.

Senest 17. juni

9. og 10. klasse

Alle obligatoriske prøvekarakterer i 9. kl., samt dansk, engelsk og matematik i 10. kl, være indberettet elektronisk til Karakterdatabasen. Det gælder i de fag
• som eleven har gået til prøve i.
• hvor standspunktskarakteren skal ophøjes til prøvekarakter (De prøver der er aflyst).
• hvor eleven i en prøve har fået en lavere eksamenskarakter end standpunktskarakter. I de tilfælde ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter.

 

Senest 22. juni

9. og 10. klasse

Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet.

 

Læs mere

Bekendtgørelse om regler om folkeskolens prøver maj/juni 2022 mm. samt UPV

Den ”oprindelige” og stadig gældende, generelle bekendtgørelse om UPV, frister mm.

Læs mere om UPV og frister