Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser består i år af opgaver i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Bedømmelsesgrundlaget justeres imidlertid, så det kun er de tre fag, som ansøgeren klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består optagelsesprøven.
Bestå-kravene justeres også, så man i 2022 skal have mindst 60 point for optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og 45 point for optagelse på HF i stedet for de sædvanlige mindst 80 point til de treårige uddannelser og 60 point til HF.

Dato for Optagelsesprøver
Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2022:
Onsdag den 27. april*
Fredag den 17. juni
Mandag den 27. juni
Onsdag den 3. august

*Optagelsesprøven den 27. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor man allerede nu ved, at eleven ikke opfylder optagelseskravene og dermed ikke har retskrav på optagelse.

Det drejer sig særligt om:
- elever fra 9. klasser med andre prøveformer end folkeskolens
- elever, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning fra 5.- 9. klasse
- elever, der går i en 10. årgang (uden de officielle prøver) og som ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Tidligere optagelsesprøver findes i BUVM´s prøvebank. Prøvebanken.dk

Læs mere om optagelse til gymnasiale uddannelser

Læs mere om optagelse til ungdomsuddannelserne