Elever, der ikke består optagelsesprøven til EUD, har mulighed for at aflægge prøven én gang mere, og under særlige omstændigheder eventuelt en tredje gang.

Jævnfør bestemmelserne i bilag 9 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 2499 af 13/12/2021 (retsinformation.dk).