Forskellene kan bl.a. forklares i følgende forhold:

  • Skolens størrelse/elevtal
  • Forskelle i elevgrundlaget
  • Forskelle i aktivitetsniveau
  • Forskelle i kompetencefordeling mellem fx. vejleder, kontakt-lærer og kontor

Efterskolevejlederens opgaver kommer ofte i perioder og det er vigtigt, at vejlederen er på forkant med egne arbejdsopgaver og skolens årsplan.

Det anbefales, at man i et skoleår lister de aktiviteter og opgaver man har som vejleder og sætter timetal på dem. Denne øvelse er et godt udgangspunkt for samtale med skolens ledelse om tildeling af ressourcer og timer til vejledningsopgaven.

Få mere at vide hos Frie Skolers Lærerforening