I indholdsplanen kan uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning være beskrevet ved:

  • Hvem der forestår vejledningen og denne/disses opgaver
  • Vejledningens organisering
  • Strategi for vejledningsindsatsen
  • Arbejdet med elevernes uddannelsesplan
  • Brobygningselementer
  • Evt. samarbejdet med de kommunale uddannelsesvejledere og ungdomsuddannelserne
  • Mentorordninger

Læs mere om indholdsplaner generelt