Nedenstående to programmer er efterskolen lovforpligtet til at anvende:

Optagelse.dk
Et program hvori alle elever afsender deres ansøgning til 10.klasse, Ungdomsuddannelse eller Andet.

Tilbagemelding.dk
Et program som understøtter tilbagemeldingsforpligtigelsen, også ved afbrydelse midt i et skoleår, til elevernes hjemkommune.
Dette program er en integreret del af administrationssystemet som efterskolerne har.

Begge programmer er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet og derfor gratis for efterskolerne.