• at alle efterskoler skal tilbyde uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.
  • at alle efterskoleelever skal udarbejde en uddannelsesplan
  • at alle elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en uddannelsesparathedsvurdering.

Undervisningen i 10. skoleår kan tilbydes som 10. klasse og her skal vejledningstilbuddet stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning jf. Folkeskoleloven.
Hvis efterskolen tilbyder et 10. klasses-forløb som er prøvefrit kan vejledningstilbuddet stå mål med vejledningen jf. vejledningsloven.

Love
Loven om den kommunale ungeindsats. Erstattede Vejledningsloven den 1. august 2019.
Efterskoleloven

Bekendtgørelser - uddybning af love
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, -den vejledning vi skal stå mål med

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Brobygning og introduktionskurser i 8. 9. og 10. klasse/årgang

Projektopgaven i 9. klasse.
OBS. Det er ikke et lovkrav, at elever på efterskoler skal udarbejde projektopgaven i 9. klasse.

Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse