Tilbagemeldingspligten træder i kraft i følgende tilfælde:

  • Senest 5 dage efter skolestart på efterskolen i august*
  • Ved afbrudt efterskoleophold, allersenest efter 5 dage
  • Hvis eleven er i risiko for at afbryde efterskoleopholdet.
  • Ved efterskoleårets afslutning, senest 5 dage efter eleven er udskrevet.

Tilbagemeldingen sker via programmet Tilbagemelding.dk, der er gratis for efterskolerne og sikrer, at informationerne kommer elevens hjemkommune i hænde.

*Bemærk, at nogle efterskoleophold starter medio august, og kommunen kan derfor ikke forlange at få informationen inden da.