Uddannelse og Job er et obligatorisk emne som skal tilbydes i efterskolen i 8. og 9. klasse.

Formålet er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af, at gennemføre en uddannelse. Eleven skal opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder.

Undervisningen i Uddannelse og Job er en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning, da den også er med til at kvalificere samtalerne i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen/studievalgsportfolien/afrapporteringsskemaet i slutningen af 9. og 10. klasse.

Hent inspiration til undervisningen